کتاب شناسی مقاتل
28 بازدید
محل نشر: روزنامه رسالت / 17 و 20
نقش: نویسنده
سال نشر: 1381/12/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی