ماخذ شناسی شبیه سازی
36 بازدید
محل نشر: مجله رواق اندیشه / شماره 28
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی