ماخذ شناسی جنبش نرم افزاری و تولید علم
38 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه / شماره 33 و دین پژوهان سال 1383
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی