پژوهش های عاشورایی (مروری بر کتاب با موضوع تاریخ سیاسی عاشورا)
30 بازدید
محل نشر: روزنامه ایران
نقش: نویسنده
سال نشر: 1383/11/29
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی