مآخذ شناسی اندیشه تقریب: أ. آثار منتشر شده به وسیله مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
33 بازدید
محل نشر: اندیشه تقریب » پاییز 1386 - شماره 12 » (8 صفحه - از 173 تا 180)
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی