مأخذشناسی اقلیت های مسلمان
39 بازدید
ناشر: مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامی
نقش: نویسنده
شابک: 964-8889-54-6
سال نشر: 1385
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مجموعه ی حاضر حاوی حدود هزار و سیصد عنوان کتاب پژوهش و مقاله ی منتشر شده در مطبوعات و اینترنت به زبان های مختلف درباره ی اقلیت های مسلمان است که به ترتیب حروف الفبای فارسی فراهم امده است.